Frame Left

Advokat dr Sava Stojanović

Datum rođenja:
16.12.1945. godine

Obrazovanje:
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1969. godine, pravosudni ispit položio 1971, magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1979 godine. Doktorirao je 1982. godine iz oblasti krivičnog prava. Do sada je objavio dve knjige i preko 40 naučnih radova.

Profesionalno iskustvo:
Od 1969. do 1993. radio u javnim tužilaštvima od osnovnog do republičkog na radnim mestima saradnika i zamenika javnog tužioca. U advokaturi je od 1993. godine.

Članstvo u strukovnim udruženjima:
član Advokatske komore Beograda od 1993. godine.

Kontakt:
063/287-465, email: adv.drs.st@beotel.rs

Frame Left

 

Advokat Stefan Stojanović

Datum rođenja:
20.10.1982. godine

Obrazovanje:
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 2007, položio pravosudni ispit 2010. godine.

Profesionalno iskustvo:
Od 2007. do 2008. i od 2009. do 2010. pripravnik u Advokatskoj kancelariji Stojanović. U periodu od 2008. do 2009 pripravnik u Četvrtom opštinskom tužilaštvu. Advokat od 2010. godine.

Članstvo u strukovnim udruženjima:
član Advokatske komore Beograda od 2010. godine

Kontakt:
063/324-431, email: adv.stefan.s@gmail.com